• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ratio-delay study

  Giải thích VN: Tập hợp các quan sát ngẫu nhiên của hoạt động vận hành để ước tính khoảng thời gian cần cho các yếu tố công việc cụ thể. Giống, MẪU CÔNG [[VIỆC. ]]

  Giải thích EN: A set of random observations of work activities used in estimating the amount of time devoted to specific elements of the work. Also, WORK SAMPLING.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X