• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  vortex thermometer

  Giải thích VN: Một nhiệt kế điều chỉnh sự tăng nhiệt độ ma sát đoạn nhiệt bằng cách sinh ra một dòng xoáy trong không khí khi đi qua một thành phần nhạy; được dùng trong máy [[bay. ]]

  Giải thích EN: A thermometer that adjusts for adiabatic and frictional temperature increases by generating a vortex in the air as it passes the sensing element; used in aircraft.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X