• Thông dụng

  Danh từ.

  Year book.
  điện thoại niên giám
  telephone book.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  almanac

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  telephone directory
  yearbook
  niên giám thống
  statistical yearbook
  niên giám thống dân số
  demographic yearbook
  Niên giám Tiền tệ (Thế giới)
  Currency Yearbook

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X