• Thông dụng

  Danh từ.
  manure, fertilizer.

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  fertilizer

  Giải thích VN: Loại vật chất làm tăng chất lượng cho đất, như phân chuồng hay hỗn hợp của các chất ///hóa [[học. ]]

  Giải thích EN: A substance that improves the plant-producing quality of the soil, such as manure or a mixture of chemicals.

  nhà máy phân bón
  fertilizer plant
  phân bón hóa học
  chemical fertilizer
  phân bón thực vật
  vegetable fertilizer

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dung
  manure
  phân bón hóa học
  chemical manure

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  demanure
  fertilizer
  thiết bị sàng phân bón
  fertilizer screen
  xe chở phân bón
  fertilizer truck
  manure

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X