• Thông dụng

  (sinh học) Subclass

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  aliquation
  bedded
  không phân lớp
  non-bedded
  kiến trúc phân lớp
  bedded structure
  phân lớp mỏng
  thinly bedded
  phân lớp xiên
  cross bedded
  phân lớp xiên chéo
  cross-bedded
  sét phân lớp
  bedded clay
  trâm tích phân lớp
  bedded deposit
  đá phân lớp
  bedded rock
  bedding
  mặt phân lớp
  bedding plane
  phân lớp chéo
  diagonal bedding
  phân lớp chỉnh hợp
  conformable bedding
  phân lớp dạng nhịp
  rhythmic bedding
  phân lớp do dòng chảy
  current bedding
  phân lớp ngang
  horizontal bedding
  phân lớp
  distinct bedding
  phân lớp theo bậc
  graded bedding
  thế nằm phân lớp
  laminar bedding
  classify
  delaminate
  delaminating
  interface
  giao diện phân lớp
  layered interface
  jointy
  lamellar
  laminate
  stratified
  dòng chảy phân lớp
  stratified flow
  mẫu ngẫu nhiên phân lớp
  stratified random sample
  mẫu phân lớp
  stratified sample
  môi trường phân lớp
  stratified medium
  ngôn ngữ phân lớp
  stratified language
  đá phân lớp
  stratified rock
  sublayer
  vicous distillate

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  stratify

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X