• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  system software

  Giải thích VN: Tất cả các phần mềm được sử dụng để điều hành bảo trì một hệ máy vi tính, bao gồm hệ điều hành các trình tiện ích - phân biệt với các chương trình ứng [[dụng. ]]

  lệnh phần mềm hệ thống
  system software instructions
  ngôn ngữ bản thi hành phần mềm hệ thống
  BLISS (basicLanguage for implementation of System Software)
  phần mềm hệ thống chuyên gia
  expert system software

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  system software

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X