• Thông dụng

  Norm.
  Quy trình quy phạm
  Process and norm.
  Normative.
  Văn bản quy phạm
  Normative act.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  code
  bộ quy phạm xây dựng
  code of practice
  quy phạm nhà chống động đất
  seismic building code
  quy phạm xây dựng
  building code
  quy phạm xây dựng
  code (ofrecommended practice)
  instruction
  law
  norm
  regulation
  regulations
  quy phạm nghiệm thu
  acceptance regulations
  quy phạm thi công
  work execution regulations
  quy phạm xây dựng
  building regulations
  regulations standard
  rule
  standard
  quy phạm thiết kế
  design standard
  quy phạm thiết kế áo đường mềm
  flexible pavement design standard
  quy phạm tính toán (kết cấu) tông cốt thép
  standard specifications for calculating reinforced concrete
  standard specification

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X