• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  producer's risk

  Giải thích VN: Trong quản chất lượng, khả năng xác suất xảy ra một qui trình mẫu cho trước bị loại bỏ trong khi thực tế vẫn đáp ứng các tiêu [[chuẩn. ]]

  Giải thích EN: In quality control, the statistical likelihood that a given sampling process will lead to rejection of a lot that actually should meet acceptance standards.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X