• Thông dụng

  Danh từ
  term

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  addend
  summand
  term
  công thức năm số hạng
  five-term formula
  số hạng (quang) phổ
  spectral term
  số hạng Boole
  Boolean term
  số hạng chưa biết
  unknown term
  số hạng của một phân số
  term of a fraction
  số hạng cực đại
  maximum term
  số hạng cuối
  last term
  số hạng cuối cùng
  last term
  số hạng không đổi
  constant term
  số hạng liên kết
  bound term
  số hạng logic
  boolean term
  số hạng logic
  logical term
  số hạng siêu việt
  transcendental term
  số hạng số học
  arithmetic term
  số hạng trội
  major term
  số hạng tự do
  free term
  số hạng tự định nghĩa
  self-definite term
  số hạng tuyệt đối
  absolute term
  số hạng trụ học
  cosmological term
  số hạng đại số
  algebraic term

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X