• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  check digit
  chữ số kiểm tra nhị phân
  binary check digit
  chữ số kiểm tra tổng
  sum check digit

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  check number

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X