• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  layup

  Giải thích VN: Quá trình lắp ráp các lớp ngoài để ép vào lớp gỗ dán. 2. quá trình tạo thành một chất liệu được gắn kết bằng cách sử dụng các lớp chất liệu lần lượt một chất [[gắn. ]]

  Giải thích EN: 1. the process of assembling veneers for pressing into plywood.the process of assembling veneers for pressing into plywood.2. the process of forming a bonded material by applying alternate layers of material and a binder.the process of forming a bonded material by applying alternate layers of material and a binder.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X