• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  mark
  sự đánh dấu bằng lỗ
  punch mark
  sự đánh dấu thang đo
  scale mark
  sự đánh dấu đục lỗ
  punch mark
  marking
  sự đánh dấu dây thừng
  rope marking
  sự đánh dấu giá
  price marking
  sự đánh dấu khung
  frame marking
  sự đánh dấu ngưỡng đường băng
  runway threshold marking
  sự đánh dấu nhận dạng
  identifying marking
  sự đánh dấu nhận dạng kích thước
  identification marking of dimensions
  sự đánh dấu bền
  legible and durable marking
  sự đánh dấu tâm đường lăn
  taxiway centerline marking
  marking out
  pointing
  punching
  spotting

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  marking
  sự đánh dấu phân biệt
  identification marking
  sự đánh dấu xác nhận chất lượng hàng hóa
  certification marking of product quality

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X