• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  freeze up
  freezeing
  freezing
  sự đóng băng nhanh
  quick-freezing
  sự đóng băng ống xoắn
  coil freezing
  frost
  chịu được sự đóng băng
  frost proof
  sự đóng băng dưới đất
  ground frost
  sự đóng băng mặt đất
  ground frost
  frost penetration
  frosting
  glaciation
  icing
  dầu sự đóng băng
  icing probe
  sự đóng băng hòa khí
  carburetor icing
  regelation

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  freeze
  sự đóng băng công ăn việc làm
  job freeze
  sự đóng bằng kim
  rent freeze
  sự đóng băng, cố định tiền lương
  wages freeze
  freezing
  sự đóng băng vốn
  freezing of capital
  icing
  regelation
  freeze
  sự đóng băng công ăn việc làm
  job freeze
  sự đóng bằng kim
  rent freeze
  sự đóng băng, cố định tiền lương
  wages freeze

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X