• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  allocation
  sự định vị không ghi
  no-write allocation
  sự định vị trường
  field allocation
  anchorage
  fixation
  fixing
  sự định vị tuyến
  radio position fixing
  laying out
  sự định vị góc
  angle laying out
  sự định vị tunen
  tunnel laying out
  sự định vị đường hầm
  tunnel laying out
  localization
  sự định vị âm thanh
  localization of sound
  locating
  location
  sự định vị chính xác
  accurate location
  sự định vị chính xác
  precise location
  sự định vị lấy mẫu
  sampling location
  sự định vị lưỡi ghi (đường sắt)
  turn-out location
  sự định vị sự cố
  fault location
  sự định vị trí giếng
  well location
  sự định vị tuyến đường
  road location
  navigation
  placing
  position
  sự định vị tuyến
  radio position fixing
  setting
  sự định vị khuôn
  die setting
  sự định vị trí (phoi trên máy)
  setting-up

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  location
  sự định vị trí quy hoạch công nghiệp (của chính phủ)
  planned location of industry
  positioning
  sự định vị sản phẩm (trên thị trường)
  product positioning

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X