• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  batch

  Vật lý

  manoeuvre

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  coagulation

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  closing
  sự đóng kín cưỡng bức
  positive closing
  sự đóng muộn (xupap)
  retarded closing
  sự đóng đường
  closing of road
  sự đóng đường
  road closing
  closure
  sự đóng chặt bằng nút
  tamper-evident closure
  sự đóng chốt cài
  bayonet closure
  sự đòng gấp nếp vào
  crimp-on closure
  sự đóng gói bảo đảm
  guarantee closure
  sự đóng không kín
  false closure
  sự đóng kín
  hermetic closure
  sự đóng kín bằng màng rót
  pour spout closure
  sự đóng kín học
  mechanical closure
  driving-in
  shutdown
  sự đóng mạng tự động
  auto-network shutdown
  shut-off
  stopping

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  measuring
  closing
  impress
  jellification

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X