• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  friction calendaring

  Giải thích VN: Phương pháp đặt áp suất lên hợp chất nhựa đàn hồi để đẩy hợp chất đó vào khe hở trên giàn khung khi chuyển động giữa các trục [[cán. ]]

  Giải thích EN: A process in which pressure is applied to an elastomeric compound to force it into a small opening in a fabric as it passes between calendar rolls.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X