• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  composition board

  Giải thích VN: Một tấm phẳng tạo bởi sợi phíp đã được xử qua quy trình với bột gỗ, được cuộn tròn [[nén. ]]

  Giải thích EN: A flat sheet made of fibers processed into a pulp that is rolled and pressed. Also, COMPO BOARD.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  splice plate

  Giải thích VN: Một tấm được đặt trên một mối nối xiết chặt các thành phần được nối để tạo sự chắc [[chắn. ]]

  Giải thích EN: A plate located over a joint and fastened to the pieces being joined, to provide stiffness.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X