• Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  dummy stage

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  accrue
  boost
  tạo bầu không khí tăng giá quanh một cổ phiếu
  boost the value of a share
  increase
  sự gia tăng giá cả sinh hoạt
  increase in the cost of living
  sự tăng giá
  increase in price
  sự tăng giá
  price increase
  sự tăng giá biến tướng
  hidden price increase
  sự tăng giá ngầm
  hidden price increase
  sự tăng giá trị (tài sản...)
  increase in value
  sự tăng gia bản
  increase of capital
  tăng gia sản xuất
  production increase
  tăng gia sản xuất thực hành tiết kiệm
  increase of production and practise
  tăng giá để trừng phạt
  punitive price increase
  thuế tăng gia tài sản
  property increase tax
  scale up
  advance
  advance-decline (A-D)
  jack up price
  jack up price (to...)
  mark up
  sự hủy bỏ tăng giá
  mark-up cancellation
  raise the current price
  raise the price
  raise the price (to...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X