• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  return of guarantee
  return of income
  tax declaration
  tax return

  Giải thích VN: Tờ khai do người đóng thuế soạn để liệt từng mục lợi tức chi phí trong thời khoảng thuế ấn định. Việc định thuế dựa trên các thông tin trong tờ [[khai. ]]

  sự trình trễ tờ khai thuế
  late filing (ofa tax return)
  tờ khai (thuế) thu nhập riêng, tách riêng
  separate (tax) return
  tờ khai thuế thu nhập
  income tax return
  tờ khai thuế thu nhập
  individual income tax return

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X