• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  Bauhaus

  Giải thích VN: 1. Một ngôi trường nghệ thuật của Đức, kiến trúc kiểu dáng được hình thành bởi Walter Gropius: các bộ phận của được áp dụng các tính năng của sự khéo léo truyền thống các vật liệu, kỹ thuật hiện đại///2. liên quan hoặc thuộc về kiến trúc kiểu [[này. ]]

  Giải thích EN: 1. a German school of art, architecture, and design founded by Walter Gropius; its members applied traditional functional craftsmanship to modern industrial materials and techniques.a German school of art, architecture, and design founded by Walter Gropius; its members applied traditional functional craftsmanship to modern industrial materials and techniques. 2. relating to or in the style of this school.relating to or in the style of this school.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X