• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  earth station
  bố trí (chỉ định) trạm mặt đất duyên hải
  Coast Earth Station Assignment (CESA)
  các nhà khai thác trạm mặt đất trên đất liền
  Land Earth Station Operators (LESO)
  dữ liệu tốc độ thấp của trạm mặt đất tàu biển
  Ship Earth Station Low Speed Data (SESDL)
  liên trạm của các trạm mặt đất duyên hải
  Coast Earth Station Interstation (CESI)
  Telex Của trạm mặt đất duyên hải
  Coast Earth Station Telex (CEST)
  telex của trạm mặt đất tàu biển
  Ship Earth Station Telex (SEST)
  trả lời của trạm mặt đất tàu biển
  Ship Earth Station Response (SESRP)
  trạm mặt đất di động
  mobile earth station
  trạm mặt đất duyên hải
  Coast Earth Station (CES)
  trạm mặt đất hàng không
  Aircraft Earth Station (AES)
  trạm mặt đất trên tàu biển
  SES (shipearth station)
  trạm mặt đất trên tầu biển
  Ship Earth Station (SES)
  trạm mặt đất ven biển
  coast earth station
  trạm mặt đất đặt xa
  Remote Earth Station (RES)
  earth station (for a satellite)

  Giải thích VN: Cho vệ [[tinh. ]]

  earth station (satellite ~)
  land station

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X