• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  arch ring

  Giải thích VN: Một phần của vòm khả năng đỡ [[tải. ]]

  Giải thích EN: The part of an arch that carries the load.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  arch
  kiểu vòm cuốn thu nhỏ
  diminished arch
  vòm cuốn giả
  blind arch
  Vòm cuốn hình chữ S
  ogee arch
  vòm cuốn hợp ba tâm, vòm cuốn bán elip
  basket-handle arch
  vòm cuốn khuất
  back arch
  vòm cuốn nhọn
  pointed arch
  vòm cuốn phẳng
  camber arch
  vòm cuốn thông
  flood arch
  đập vòm cuốn
  dome type arch dam
  đập vòm cuốn đôi
  double curvature arch dam
  arch of wault
  dome
  đập (vòm) cuốn
  dome dam
  đập (vòm) cuốn
  dome shaped dam
  đập liên vòm cuốn
  multiple dome shaped dam
  đập vòm cuốn
  dome type arch dam
  trumpet arch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X