• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ellipse
  elip ảo
  imaginary ellipse
  elip biến dạng
  ellipse of strain
  elip chuyển giao
  transfer ellipse
  elip cubic
  cubical ellipse
  elip không
  null ellipse
  elip quán tính
  ellipse of inertia
  elip sai số
  ellipse of errors
  elip thắt của một hipebolit một tầng
  minimum ellipse of a hyperboloid of one sheet
  elip thắt của một hiperboloit một tầng
  minimum ellipse of a hyperboloid of one sheet
  elip thị sai
  parallactic ellipse
  elip tiêu
  focal ellipse
  elip trắc địa
  geodesic ellipse
  elip ứng suất
  ellipse of stress
  elíp ứng suất
  stress ellipse
  elip ứng xuất
  stress ellipse
  elip điểm
  null ellipse
  góc tâm sai của elip
  excentric angle of an ellipse
  vạch một đường elip
  describe an ellipse
  vòng tâm sai của elip
  eccentric circles of an ellipse
  vòng tròn lệch tâm của elip
  eccentric circles of an ellipse
  đi theo một đường elip
  describe an ellipse
  elliptic
  bộ lọc phân cực elip
  elliptic filter
  hàm elip
  elliptic function
  hàm trụ elíp
  elliptic cylinder function
  nhíp hình bán elip
  semi-elliptic leaf spring
  xo elip
  elliptic spring
  xo elíp
  elliptic spring
  xo elip ba phần
  three-quarter elliptic soring
  xo nửa ép elip
  half-elliptic spring
  xo phần elip
  quarter-elliptic spring
  mâm cặp (chi tiết) elip
  elliptic chuck
  mâm cặp tiện elip
  elliptic chuck
  mật hóa elip nhanh
  Fast Elliptic Encryption (FEE)
  quỹ đạo elip
  elliptic orbit
  tai biến dạng rốn elip
  elliptic umbilical catastrophe
  tọa độ trụ elíp
  elliptic cylindrical coordinates
  vòm elip
  elliptic (al) vault
  vòm elip
  elliptic arch
  vòm elip cao
  elliptic raised vault
  vòm êlíp thấp
  shallow elliptic vault
  đột biến dạng rốn elip
  elliptic umbilical catastrophe
  đường cong elíp
  elliptic compass
  đường cong đáp ứng hình elip
  elliptic response curve
  elliptical
  bánh răng elip
  elliptical gear
  chùm tia elip
  elliptical beam
  compa elip
  elliptical compasses
  cuốn elip
  elliptical arch
  cuốn hình elip
  elliptical arch
  cupôn elip
  elliptical dome
  gương elip
  elliptical mirror
  hàm trụ elíp
  elliptical cylinder function
  hệ thống elip
  elliptical system
  hệ thống elip theo dõi
  elliptical system
  xo elip
  elliptical soring
  phân cực elip
  elliptical polarization
  quỹ đạo elip
  elliptical orbit
  quỹ đạo elip cao
  highly elliptical orbit
  quỹ đạo elip của vệ tinh
  elliptical orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo elip nghiêng đồng bộ
  inclined elliptical synchronous
  sóng cuộn hình elíp
  elliptical roller
  sóng phân cực elip
  elliptical-polarized wave
  sự cực hướng elip
  elliptical polarization
  sự phân cực elip
  elliptical polarization
  thước elip
  elliptical compasses
  tiết diện ngang elip
  elliptical cross-section
  vỏ elip
  elliptical shell
  vòm elip
  elliptical arch
  vòm nửa elip
  semi-elliptical arch
  đuôi elip
  elliptical stern

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X