• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  high memory area
  vùng nhớ cao cấp
  High Memory Area (HMA)
  vùng nhớ cao-HMA
  high memory area (HMA)
  input storage

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X