• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  boss

  Giải thích VN: khu vực nhô lên thường tròn, những công dụng cụ thể bao gồm: phần nhô ra trên bộ phận máy để thể trườn lên, đỡ hoặc để trang trí, hay để gia công với lực ép [[cao. ]]

  Giải thích EN: A raised, usually rounded area; specific uses include: a protrusion on a machine part for mounting, support, or ornamentation, or for machining to a higher tolerance.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lug

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X