• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  adjusting valve
  control butterfly-valve
  control cock
  control valve
  van điều chỉnh áp lực
  pressure control valve
  van điều chỉnh áp suất
  pressure control valve
  van điều chỉnh dòng
  flow control valve
  van điều chỉnh dòng chảy
  flow control valve
  van điều chỉnh hai vách
  twin-seat control valve
  van điều chỉnh lưu lượng
  flow control valve
  van điều chỉnh phụt bitum
  bitumen injection control valve
  van điều chỉnh quá lạnh
  subcooling control valve
  van điều chỉnh tự động
  automatic control valve
  controlled carrier modulation
  distribution valve
  governor
  van điều chỉnh dòng chảy
  flow governor
  van điều chỉnh kiểu hút
  suction-type governor
  governor slide
  governor valve
  regulating cock
  regulating valve
  van điều chỉnh áp suất
  pressure regulating valve
  van điều chỉnh áp suất hút
  suction pressure regulating valve
  van điều chỉnh cấp (nước)
  feed regulating valve
  van điều chỉnh dòng nước
  water regulating valve
  van điều chỉnh nước
  water-regulating valve
  van điều chỉnh nước giải nhiệt
  cooling water regulating valve
  van điều chỉnh nước muối ổn nhiệt
  thermostatic brine (regulating) valve
  regulating valves and fixtures
  relief valve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X