• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  virus
  bệnh do virut
  virus disease
  chạy chương trình quét virút
  to run a virus scan program
  chống virút
  anti-virus
  chống virút
  virus protection
  Chống virút của Microsoft (Microsoft)
  Microsoft Anti Virus (Microsoft) (MSAV)
  chức năng chống virút
  virus protection
  chương trình chống virút
  anti-virus program
  chương trình chống virút
  anti-virus software
  chương trình diệt virút
  virus software
  chương trình phát hiện virút
  virus detection software
  diệt virút
  virus removal
  diệt virút
  virus sweep
  Giao diện chống virút Sophos
  Sophos Anti-Virus Interface (SAVI)
  Viện Nghiên cứu chống virút toàn châu Âu
  European Institute for Anti-virus Research (EIAR)
  virút herpes
  herpes virus
  virút máy tính
  computer virus
  virút quai bị
  mumps virus
  virút tập tin tác động gián tiếp
  IAFV (indirect-action file virus)
  virút tập tin tác động gián tiếp
  indirect-action file virus (IAFV)
  virút thường gặp
  General Public Virus (GPV)

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  virus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X