• (Khác biệt giữa các bản)
  (^^)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="purple">kәm'praiz</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">kәm'praiz</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 8: Dòng 8:
  ::cuốn tự điển này gồm khoảng 6 vạn rưỡi từ
  ::cuốn tự điển này gồm khoảng 6 vạn rưỡi từ
  -
   
  +
  ===Hình thái từ===
  -
  ===hình thái từ===
  +
  *Ved: [[comprised]]
  *Ved: [[comprised]]
  *Ving: [[comprising]]
  *Ving: [[comprising]]

  18:45, ngày 5 tháng 10 năm 2010

  /kәm'praiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Gồm có, bao gồm
  this dictionary comprises about 65,000 words
  cuốn tự điển này gồm khoảng 6 vạn rưỡi từ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gồm có

  Kỹ thuật chung

  bao gồm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X