• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (12:13, ngày 4 tháng 9 năm 2013) (Sửa) (undo)
  (sửa)
   
  Dòng 5: Dòng 5:
  =====(tâm lý học) sự thấu cảm=====
  =====(tâm lý học) sự thấu cảm=====
  -
   
  +
  ===Động từ===
   +
  =====(tâm lý học) cảm thông và chia sẻ=====
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  Hiện nay

  /´empəθi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tâm lý học) sự thấu cảm

  Động từ

  (tâm lý học) cảm thông và chia sẻ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đồng cảm

  Kinh tế

  sự thấu cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X