• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (20:05, ngày 25 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">ɛnˈroʊl</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">ɛnˈroʊl</font>'''/=====
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[enrol]]
  Cách viết khác [[enrol]]

  Hiện nay

  /ɛnˈroʊl/

  Thông dụng

  Cách viết khác enrol

  Như enrol

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  ghi tên

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  kết nạp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  đăng ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X