• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:37, ngày 14 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">i´mɔdərit</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">i´mɔdərit</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  - 
  =====Quá độ, thái quá=====
  =====Quá độ, thái quá=====
  ::[[immoderate]] [[drinking]] [[and]] [[eating]]
  ::[[immoderate]] [[drinking]] [[and]] [[eating]]
  ::sự chè chén quá độ
  ::sự chè chén quá độ
  - 
  - 
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==
  ===Từ đồng nghĩa===
  ===Từ đồng nghĩa===

  Hiện nay

  /i´mɔdərit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Quá độ, thái quá
  immoderate drinking and eating
  sự chè chén quá độ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X