• (Khác biệt giữa các bản)
  (nghĩa mới)
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
   +
  =====Chất lỏng=====
  =====Rượu=====
  =====Rượu=====
  Dòng 9: Dòng 10:
  =====Nước luộc (thức ăn)=====
  =====Nước luộc (thức ăn)=====
   +
  =====(dược học) Thuốc nước, dung dịch=====
  ::[[to]] [[be]] [[in]] [[liquor]]
  ::[[to]] [[be]] [[in]] [[liquor]]
  ::o be the worse for liquor
  ::o be the worse for liquor
  ::[[to]] [[be]] [[disguised]] [[with]] [[liquor]]
  ::[[to]] [[be]] [[disguised]] [[with]] [[liquor]]
  ::say rượu, chếnh choáng hơi men
  ::say rượu, chếnh choáng hơi men
   +
   +
  ===Động từ===
  ===Động từ===

  16:11, ngày 18 tháng 9 năm 2008

  /'likə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chất lỏng
  Rượu
  (từ lóng) cốc rượu nhỏ; hớp rượu
  Nước luộc (thức ăn)
  (dược học) Thuốc nước, dung dịch
  to be in liquor
  o be the worse for liquor
  to be disguised with liquor
  say rượu, chếnh choáng hơi men


  Động từ

  Thoa mỡ, bôi mỡ (lên giấy, lên da)
  Nhúng vào nước, trộn vào nước (mạch nha...)
  (từ lóng) đánh chén

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  rượu

  Giải thích EN: 1. any aqueous solution of one or more chemical compounds.any aqueous solution of one or more chemical compounds.2. the liquid overflow from an extraction process.the liquid overflow from an extraction process.

  Giải thích VN: 1. Dung dịch nước của một hoặc vài hợp chất hóa học tạo thành./// 2. Một loại chất lỏng được tạo ra sua một quá trình chiết xuất.

  Kỹ thuật chung

  chất lỏng
  ammonia liquor
  chất lỏng amô niắc
  extraction liquor
  chất lỏng trích ly
  extraction liquor
  chất lỏng chiết
  pickle liquor
  chất lỏng làm sạch
  pickle liquor
  chất lỏng tẩy gỉ
  quenching liquor
  chất lỏng tôi
  quenching liquor
  chất lỏng làm nguội
  residual liquor
  chất lỏng (nóng chảy) tàn dư
  weak liquor pump
  bơm chất lỏng loãng
  weak liquor pump
  bơm chất lỏng nghèo
  dung dịch
  alkali liquor
  dung dịch kiềm
  ammonia liquor
  dung dịch nước amoniac
  ammoniacal liquor
  dung dịch nước amoniac
  black liquor
  dung dịch đen
  bleaching liquor
  dung dịch tẩy trắng
  cold liquor
  dung dịch lạnh
  iron acetate liquor
  dung dịch sắt axetat
  rich liquor
  dung dịch đậm đặc
  rich liquor
  dung dịch giàu
  salt liquor
  dung dịch muối
  strong liquor pump
  bơm dung dịch đậm đặc
  weak liquor pump
  bơm dung dịch loãng
  Tham khảo

  Kinh tế

  chất dịch
  cooling liquor
  chất dịch làm lạnh
  fermented liquor
  chất dịch lên men
  chất lỏng
  nước muối
  Tham khảo
  • liquor : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Spirits, alcohol, (strong) drink, intoxicants, JohnBarleycorn, schnapps, whisky or US and Irish whiskey, demon rum,moonshine, US white lightning, white mule; Colloq booze,pick-me-up, hard stuff, fire-water, juice, mother's ruin (='gin'), US Kickapoo mountain joy juice; Slang rot-gut, ChieflyUS and Canadian hooch or hootch, US sauce, red-eye, mountaindew: I don't drink liquor, but I will have some tea.
  Liquid,fluid, extract, broth, stock, distillate, concentrate, infusion:After poaching the fish, pour off the liquor and save it.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  An alcoholic (esp. distilled) drink.
  Waterused in brewing.
  Other liquid, esp. that produced in cooking.4 Pharm. a solution of a specified drug in water.
  V.tr.
  Dress (leather) with grease or oil.
  Steep (malt etc.) inwater. [ME f. OF lic(o)ur f. L liquor -oris (as LIQUID)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X