• (đổi hướng từ Decks)
  /dek/

  Thông dụng

  Danh từ

  Boong tàu, sàn tàu
  on deck
  trên boong
  upper deck
  boong trên
  lower deck
  boong dưới
  Tầng trên, tầng nóc (xe buýt hai tầng)
  (hàng không), (từ lóng) đất, mặt đất
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cỗ bài
  to clear the decks for action
  chuẩn bị chiến đấu (tàu chiến)
  (nghĩa bóng) chuẩn bị hành động, sẵn sàng hành động
  on deck
  (thông tục) sẵn sàng hành động

  Ngoại động từ

  Trang hoàng, tô điểm
  to deck oneself out with fine jewels
  tô điểm bằng các đồ trang sức đẹp
  (hàng hải) đóng dàn (tàu)
  (thông tục) hạ đo ván

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (lý thuyết trò chơi ) cỗ bài

  Xây dựng

  bệ tỳ
  bản đáy
  mặt lát ván
  tấm lát ván

  Kỹ thuật chung

  bản gối
  bản tựa
  boong tàu
  between deck
  khoảng giữa hai boong (tàu)
  sheathed deck
  boong tàu được bọc
  cỗ bài
  cỗ
  lớp mặt
  lớp phủ
  mái
  mặt cầu
  sàn
  sàn (đóng tàu)
  sàn cầu
  sàn công tác
  sàn thao tác
  sàn xe
  tấm lợp
  tấm sàn
  ván khuôn
  deck form
  ván khuôn mặt cầu
  ván mặt cầu
  bản mặt cầu
  ván sàn

  Kinh tế

  boong (tàu)
  awning deck
  boong tàu có che mui (bằng vải bạt...)
  below deck
  dưới boong tàu
  deck cargo
  hàng trên boong (tàu)
  deck risk
  rủi ro trên boong (tàu)
  goods carried on deck
  hàng chở trên boong (tàu)
  jettison of deck cargo
  vứt bỏ hàng hóa trên boong tàu
  on deck
  trên boong tàu
  under deck
  dưới boong tàu
  under-deck
  hàng dưới boong tàu
  boong tàu
  awning deck
  boong tàu có che mui (bằng vải bạt...)
  below deck
  dưới boong tàu
  deck cargo
  hàng trên boong (tàu)
  deck risk
  rủi ro trên boong (tàu)
  goods carried on deck
  hàng chở trên boong (tàu)
  jettison of deck cargo
  vứt bỏ hàng hóa trên boong tàu
  on deck
  trên boong tàu
  under deck
  dưới boong tàu
  under-deck
  hàng dưới boong tàu
  sàn
  tầng trên

  Địa chất

  sàn, boong, tầng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  disrobe , unclothe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X