• /ə´strɔnəmi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thiên văn học
  nautical astronomy
  thiên văn học hàng hải
  general astronomy
  thiên văn học đại cương
  practical astronomy
  thiên văn học thực hành
  statistical astronomy
  thiên văn học thống kê
  theoretical astronomy
  thiên văn học lý thuyết

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thiên văn học
  mathematical astronomy
  thiên văn toán học


  Điện lạnh

  thiên văn (học)
  stellar astronomy
  thiên văn (học) sao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X