• /´koukiη/

  Hóa học & vật liệu

  cốc hóa
  luyện cốc

  Giải thích EN: 1. the production of coke by heating coal for approximately 12 hours; the destructive distillation of coal to make coke.the production of coke by heating coal for approximately 12 hours; the destructive distillation of coal to make coke.2. a procedure for converting heavy residual bottoms of crude oil into lower-boiling petroleum fractions and petroleum coke.a procedure for converting heavy residual bottoms of crude oil into lower-boiling petroleum fractions and petroleum coke. Giải thích VN: 1. Việc sản xuất than cốc bằng cách nung than trong khoảng 12h./// 2. Quy trình chuyển các chất lắng cặn của dầu thô sang các đứt gãy thấp hơn.

  coking coal
  than luyện cốc

  Kỹ thuật chung

  sự cốc hóa

  Địa chất

  sự luyện cốc, sự cốc hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X