• (đổi hướng từ Competed)
  /kəm'pi:t/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Đua tranh, ganh đua, cạnh tranh
  to compete with someone in talent
  đua tài với người nào
  to compete against other countries in trade
  cạnh tranh thương mại với các nước khác

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) chạy đua, cạnh tranh, thi đua

  Kỹ thuật chung

  cạnh tranh
  tranh

  Kinh tế

  cạnh tranh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X