• (đổi hướng từ Cuffs)
  /kʌf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cổ tay áo (sơ mi, vét)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gấu vén lên, gấu lơ-vê (quần)
  on the cuff
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cho vay, cho chịu
  off the cuff
  không được suy nghĩ hay chuẩn bị trước
  Không mất tiền, không phải trả tiền

  Danh từ

  Cái tát, cái bạt tai
  Cú đấm, cú thoi, quả thụi
  to fall (go) to cuffs
  dở đấm dở đá với nhau

  Ngoại động từ

  Tát, bạt tai
  Đấm, thoi, thụi

  Chuyên ngành

  Y học

  băng quấn, dải quấn

  Kỹ thuật chung

  vòng bít
  vòng găng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  belt , biff , box , buffet , chop , clip , clout , hit , knock , poke , punch , rap , slap , smack , sock , thump , wallop , whack , bust , smacker , spank , swat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X