• (đổi hướng từ Deepened)
  /di:pn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm sâu hơn; đào sâu thêm
  to deepen a canal
  đào sâu thêm con kênh
  Làm tăng thêm, làm sâu sắc thêm, làm đậm đà thêm, làm đằm thắm thêm (tình cảm...)
  Làm đậm thêm (màu sắc)
  Làm trầm thêm (giọng nói)

  Nội động từ

  Sâu thêm
  Sâu sắc hơn, đậm đà hơn, đằm thắm hơn
  Đậm thêm (màu sắc)
  Trầm hơn nữa (giọng nói)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bới sâu

  Xây dựng

  đào sâu hơn
  làm sâu
  làm sâu hơn

  Kỹ thuật chung

  chôn sâu
  đào hố
  đào sâu
  đục rãnh
  làm sâu thêm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  fill , lighten , pale , quieten , soften

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X