• (đổi hướng từ Demising)
  /di'maiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) sự cho thuê, sự cho mướn (miếng đất...)
  Sự để lại (bằng chúc thư); sự nhượng lại; sự chuyển nhượng tài sản (bằng khế ước...); sự truyền lại (bằng cách thoái vị)
  Sự chết, sự qua đời, sự băng hà (của vua chúa...)

  Ngoại động từ

  Cho thuê, cho mướn (bằng giao kèo...)
  Để lại (bằng chúc thư); nhượng lại, chuyển nhượng (bằng khế ước...) truyền lại (bằng cách thoái vị)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cho thuê
  cho thuê (bằng giao kèo...)
  di tặng
  sự cho thuê (đất...) chuyển nhượng bất động sản

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  birth

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X