• (đổi hướng từ Curtains)
  /'kə:tn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Màn cửa
  to draw the curtain
  kéo màn cửa
  Màn (ở rạp hát)
  the curtain rises (is raised)
  màn kéo lên
  the curtain falls (drops, is dropped)
  màn hạ xuống
  Bức màn (khói, sương)
  a curtain of smoke
  bức màn khói
  (quân sự) bức thành nối hai pháo đài
  (kỹ thuật) cái che (như) miếng sắt che lỗ khoá...

  Ngoại động từ

  Che màn
  curtained windows
  cửa sổ che màn

  Cấu trúc từ

  behind the curtain
  ở hậu trường, không công khai
  to draw a curtain over something
  không đả động tới việc gì
  to lift the curtain on
  bắt đầu, mở màn
  Công bố, đưa ra ánh sáng
  to take the curtain
  ra sân khấu sau những tràng vỗ tay hoan nghênh (diễn viên)
  to curtain off
  ngăn cách bằng màn

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  giàn ăng ten

  Kỹ thuật chung

  màn
  màn che
  màn ngăn
  fire curtain
  màn ngăn cháy
  màng che
  curtain coating
  lớp phủ màng che
  rèm
  vách ngăn

  Địa chất

  (bức) màn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X