• (đổi hướng từ Deriving)
  /di´raiv/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhận được từ, lấy được từ, tìm thấy nguồn gốc từ
  to derive profit from...
  thu lợi tức từ...
  to derive pleasure from...
  tìm thấy niềm vui thích từ...

  Nội động từ

  Xuất phát từ, chuyển hoá từ, bắt nguồn từ
  words that derive from Latin
  những từ bắt nguồn từ tiếng La-tinh

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) suy ra

  Kỹ thuật chung

  bắt nguồn từ
  dẫn xuất
  nhận được từ
  lấy đạo hàm
  lấy được từ
  rẽ ra
  rút ra
  suy ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  create , invent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X