• /dis'tribju:tiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Để phân phối

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phân bố
  distributing agent
  tác nhân phân bố
  distributing bar
  cốt thép phân bố
  distributing bar
  thanh phân bố
  distributing bars
  cốt thép phân bố
  distributing beam
  dầm phân bố
  distributing road
  đường phố phân bố
  phân phối
  brine distributing pipe
  ống phân phối nước muối
  combination distributing frame
  khung phân phối tổ hợp
  concrete distributing device
  thiết bị phân phối bêtông
  distributing board
  bảng phân phối
  distributing board
  bảng phân phối điện
  distributing busbar
  thanh cái phân phối
  distributing canal
  kênh phân phối
  distributing channel
  bộ phân phối
  distributing channel
  kênh phân phối nước
  distributing chute
  máng phân phối
  distributing cock
  van phân phối
  distributing frame
  bảng phân phối điện
  distributing frame
  bộ phân phối
  distributing frame
  khung phân phối
  distributing frame
  tủ phân phối điện
  distributing gutter
  máng phân phối
  distributing line
  đường phân phối
  distributing lobby
  hành lang phân phối
  distributing mechanism
  cơ cấu phân phối
  distributing net work
  mạng lưới phân phối nước
  distributing network
  mạng phân phối
  distributing nozzle
  mũi phun phân phối
  distributing pipe
  đường ống phân phối
  distributing pipe line
  đường ống phân phối nước
  distributing plate
  bảng phân phối điện
  distributing plate
  tấm phân phối lực
  distributing reinforcement
  cốt thép phân phối
  distributing shaft
  trục phân phối
  distributing substation
  trạm phân phối điện
  distributing valve
  van phân phối
  group distributing board
  bảng phân phối điện
  IDF (intermediatedistributing frame)
  khung phân phối trung gian
  implements distributing ware-house
  kho phân phối dụng cụ
  intermediate distributing frame (IDF)
  khung phân phối trung gian
  main distributing frame
  bảng phân phối chính
  main distributing frame
  khung phân phối chính
  main distributing frame (MDF)
  khung phân phối chính
  MDF (maindistributing frame)
  khung phân phối chính
  refrigerated distributing store
  kho lạnh phân phối
  storey distributing panel
  bảng phân phối điện (cho) tầng nhà
  water distributing tube (waterdistributor tube)
  ống phân phối nước giảm nhiệt
  sự phân phát
  sự tán loạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X