• /´stɔ:ri/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều storeys, storeies, .storied

  Tầng, tầng gác, tầng nhà (như) story
  the upper storey
  (nghĩa bóng) bộ óc
  to be a little wrong in the upper storey
  dở hơi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sàn gác

  Kỹ thuật chung

  bậc
  sàn
  tầng
  attic (atticstorey)
  tầng áp mái
  attic storey
  tầng hầm mái
  buried storey
  tầng dưới (mặt) đất
  buried storey
  tầng ngầm
  double-storey bridge
  cầu hai tầng
  ground storey
  tầng một
  half storey
  tầng hầm mặt
  half-storey
  tầng giữa
  half-storey flat
  căn hộ (kiểu) tầng lửng
  intermediate storey
  tầng trung gian
  low storey development
  công trình xây dựng ít tầng
  low storey housing building
  sự xây nhà ở ít tầng
  miscellaneous storey building
  nhà có tầng hỗn hợp
  miscellaneous storey building
  nhà có tầng lệch
  modular coordinating height of storey
  chiều cao phối hợp môđun của tầng nhà
  multi-storey building
  nhà nhiều tầng
  multi-storey car park
  chỗ đậu ô tô nhiều tầng
  multi-storey structure
  khung nhiều tầng
  one-storey cold-storage house
  kho bảo quản lạnh một tầng
  one-storey house
  nhà một tầng
  one-storey settling basin
  bể lắng một tầng
  quantity surveying within each storey
  sự đo theo tầng (kiểm tra chất lượng)
  second storey
  tầng ba
  setting of beams storey wise
  sự bố trí các dầm theo tầng (lớp)
  single storey building
  nhà một tầng
  single-storey cold-storage house
  kho (bảo quản) lạnh một tầng
  single-storey column
  cột một tầng
  single-storey frame
  khung một tầng
  single-storey furnace
  lò một tầng (lửa)
  single-storey house
  nhà một tầng
  storey distributing panel
  bảng phân phối điện (cho) tầng nhà
  storey height
  chiều cao tầng
  storey standpipe
  ống đứng trên tầng
  storey-by-storey erection
  sự lắp theo tầng
  storey-by-storey erection
  sự lắp từng tầng
  storey-large flat
  căn hộ nhà tầng
  structural storey
  tầng cấu tạo
  technical storey
  tầng kỹ thuật
  two-storey flat
  căn hộ hai tầng
  two-storey settling basin
  bể lắng hai tầng
  two-storey settling tank
  bể lắng hai tầng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X