• /i´liptikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) (như) elliptic
  (ngôn ngữ học) tỉnh lược
  elliptical clauses
  mệnh đề tỉnh lược

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  elip
  elliptical arch
  cuốn elip
  elliptical arch
  cuốn hình elip
  elliptical arch
  vòm elip
  elliptical beam
  chùm tia elip
  elliptical compasses
  compa elip
  elliptical compasses
  thước elip
  elliptical cross-section
  tiết diện ngang elip
  elliptical cylinder function
  hàm trụ elíp
  elliptical dome
  cupôn elip
  elliptical gear
  bánh răng elip
  elliptical mirror
  gương elip
  elliptical orbit
  quỹ đạo elip
  elliptical orbit (ofa satellite)
  quỹ đạo elip của vệ tinh
  elliptical polarization
  phân cực elip
  elliptical polarization
  sự cực hướng elip
  elliptical polarization
  sự phân cực elip
  elliptical roller
  sóng cuộn hình elíp
  elliptical shell
  vỏ elip
  elliptical soring
  lò xo elip
  elliptical stern
  đuôi elip
  elliptical system
  hệ thống elip
  elliptical system
  hệ thống elip theo dõi
  elliptical-polarized wave
  sóng phân cực elip
  highly elliptical orbit
  quỹ đạo elip cao
  inclined elliptical synchronous
  quỹ đạo elip nghiêng đồng bộ
  semi-elliptical arch
  vòm nửa elip

  Địa chất

  (thuộc) elip, eliptic

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X