• /¸ə:gə´nɔmiks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa nghiên cứu về lao động

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  công thái học

  Giải thích VN: Khoa học về việc thiết kế các máy móc, các công cụ, các máy tính và khu vực làm việc vật lý, sao cho mọi người dễ tìm thấy chúng và thoải mái trong sử dụng.

  Kỹ thuật chung

  khoa nghiên cứu về lao động

  Giải thích EN: The study of physical and mental factors that affect people in work settings; used in the design of work sites, work processes, and so on; e.g., the design of computer work stations so that users will have minimal strain on posture and vision. Giải thích VN: Sự nghiên cứu các yếu tố cơ thể và tinh thần ảnh hưởng đến con người trong các môi trường làm việc; được dùng trong thiết kế nơi làm việc, các quy trình làm việc, v.v. ví dụ, thiết kế các trạm làm việc máy tính sao cho người dùng ít căng thẳng nhất về tư thế và thị lực.

  architectural ergonomics
  khoa nghiên cứu về lao động kiến trúc, xây dựng
  ngành sinh lý lao động
  ecgonomic

  Kinh tế

  công hiệu toán học
  công thái học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X