• (đổi hướng từ Evacuating)
  /i´vækju¸eit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (quân sự) rút khỏi (nơi nào...)
  Sơ tán, tản cư; chuyển khỏi mặt trận (thương binh...)
  Tháo, làm khỏi tắc
  (y học) làm bài tiết; thụt rửa
  (vật lý) làm chân không

  Nội động từ

  Rút lui
  Sơ tán, tản cư
  Bài tiết, thải ra

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  sơ tán (tàu)

  Xây dựng

  sơ tán

  Điện

  hút chân không

  Điện tử & viễn thông

  đèn hút khí

  Kỹ thuật chung

  cách ly
  làm chân không

  Giải thích EN: To clear an area or compartment of something, specifically of gases or vapors..

  Giải thích VN: Hút cái gì ra khỏi một diện tích hay một khoang chứa, thường là khí hay hơi.

  giải tỏa
  rút khí

  Kinh tế

  di tản
  rút khí
  sơ tán
  tháo
  thụt rửa

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  come in , enter , fill , load , occupy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X