• (đổi hướng từ Reproduced)
  /,ri:prə'dju:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tái sản xuất
  Làm sinh sôi nẩy nở; tái sinh, mọc lại
  can lizards reproduce their tails?
  thằn lằn có thể mọc lại đuôi không?
  Sao chép, sao lại, mô phỏng (một bức tranh..)
  to reproduce a picture
  sao lại một bức tranh
  Sinh sản (về con người, động vật, sâu bọ..)
  Có chất lượng được chỉ rõ sau khi sao lại
  some colours reproduce well/badly
  một vài màu sắc có chất lượng sao chụp tốt/tồi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tái sản xuất, tái lập

  Xây dựng

  sao chép lại

  Kỹ thuật chung

  sao lại
  tạo bản sao

  Kinh tế

  tái sản xuất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X