• (đổi hướng từ Familiarizing)
  /fə'miljəraiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác familiarise

  Ngoại động từ

  Phổ biến (một vấn đề)
  Làm cho quen (với vấn đề gì, công việc gì...)
  to familiarize students with scientific research
  làm cho học sinh quen với việc nghiên cứu khoa học
  to familiarize oneself with the job
  làm quen với công việc

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X