• /fæ´si:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bó cành để làm cừ
  fascine dwelling
  nhà sàn trên mặt hồ (thời tiền sử)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  trồng cây
  fascine dam
  đập trồng cây
  fascine fagot
  kè trồng cây
  fascine filter dragline
  vật tiêu nước kiểu trồng cây

  Xây dựng

  bó quạt

  Giải thích EN: A cylindrical bundle of brushwood, typically 1-2 feet in diameter and 10-20 feet in length; used for facing on seawalls or riverbanks, as a dam in an estuary, or to protect a bridge, dike, or pier foundation from erosion. Giải thích VN: Một bó hình ống những cây bụi , thường có đường kính từ 1 - 2 feet, dài từ 10 đến 20 feet, đóng vai trò như một cái đập ở cửa sông hoặc dùng để bảo vệ cây cầu, mương, hoặc trụ cầu khỏi bị ăn mòn.

  Kỹ thuật chung

  bó cành
  anchorage fascine
  bó cành leo
  brushwood fascine
  bó cành cây
  fascine dike
  đê bằng bó cành cây
  fascine mattress
  đệm bó cành cây
  sunk fascine
  bó cành cây nhúng chìm
  water fascine
  bó cành găm trong nước
  bó cành cây
  fascine dike
  đê bằng bó cành cây
  fascine mattress
  đệm bó cành cây
  sunk fascine
  bó cành cây nhúng chìm
  rồng cây
  fascine fag (g) ot
  kè rồng cây
  rồng đá
  rồng đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X