• (đổi hướng từ Fathoming)
  /ˈfæðəm/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .fathom, .fathoms

  Sải (đơn vị đo chiều sâu, bàng 1, 82 m)
  Hiểu

  Ngoại động từ

  Đo mực nước bằng sải
  (nghĩa bóng) tìm hiểu, thăm dò
  (từ cổ,nghĩa cổ) ôm

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Đo lường & điều khiển

  sải

  Kinh tế

  đơn vị đo gỗ
  sải
  sải (cách đo mực nước)
  tìm hiểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X